שוקולד

שוקולד עלול לשנות מצב צבירה (להינמס) עד להשלמת המשלוח, הדבר לא פוגע במוצר. לא יתקבלו החזרות בעניין זה.

Group 152

אין צורך להרשם על מנת להזמין באתר!