user

מדיניות פרטיות ושימוש ב cookies לצורך שיפור השירות

 


מידע אישי נאסף רק באמצעות טפסים או שאלון שמילאת.

נפלאות הקולה מכבדת את פרטיות לקוחותיה ומשתמשי האתר.

בנוסף באפשרותך לחסום שמירה של קבצי cookies בצורה זו תשמור על אנונימית אולם ייתכן כי מצב זה יפגע באיכות השירות ובגלישה באתר בפעמים הבאות שתכנס אליו


קובץ cookie, משמש לאתר מקור כאמצעי לשליחת מידע לדפדפן של המשתמש, ולדפדפן כאמצעי להחזרת המידע לאתר המקור. המידע יכול לשמש לאימות, לזיהוי תקופות גלישה של המשתמש, העדפות משתמש.


המידע שנאסף על ידי קובץ ה-cookie מסייע להבין את צרכי המשתמשים. כל המידע הוא אנונימי, אבל הוא עוזר בניתוח מגמות ודפוסי גלישה, והעדפות שעשויות לסייע בדיוק את ההצעות שתקבל בעתיד.

המידע שנאסף על ידי קובצי ה-cookies מוגדר על ידי Google Analytics ומהווה מידע ובכלל זה : מועדי גלישה באתר.

משך הגלישה, ומקור.

זיהוי כתובת IP, קובץ cookie אינו אוגר כתובות או מידע סליקה.

חשוב לציין כי תנאי השימוש של Google Analytics אוסרים מפורשות על כל לקוח של Google Analytics לאסוף מידע שמקשר מידע אישי עם מידע מ-Google Analytics.

 

באפשרות הגולשים לחסום את קובצי הקוקיז באמצעות גישה לתפריט הכלים (באקספלורר) או הגדרות בכרום וביטול. כמו כן באפשרותכם  למחוק את היסטוריית הקוקיז. כדי למחוק את כל קובצי ה-cookies, לחץ על "הסר הכל" בתחתית הדיאלוג. על מנת למחוק קובץ cookie מסוים, בחר את האתר ממנו הגיע קובץ ה-cookie, לחץ על קובץ ה-cookie ולחץ "הסר".