Group 74 (1)
שוקולד, קקאו ואפיה

שוקולד עלול לשנות מצב צבירה (להינמס) עד להשלמת המשלוח, הדבר לא פוגע במוצר. לא יתקבלו החזרות בעניין זה.

Group 152

אין צורך להרשם על מנת להזמין באתר!